Lễ Bố Tát kỳ 2 tháng 7 năm 2015

0

11721832_862052170529518_1291211667_n

Hàng tháng vào ngày mồng một và ngày rằm; BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gon tổ chức lễ bố tát tại hai địa điểm Tổ đình Huê Lâm và chùa Long Vĩnh, các Huynh trưởng khi đến tụng giới sẽ có điều kiện phát tâm thực hành những thiện pháp, gần gũi cho chư Tăng, Ni. Từ đó GĐPT Quảng Đức Sài Gòn sẽ được chư tôn đức thương yêu, dạy bảo, tạo diều kiện cho anh chị em Huynh Trưởng tổ chức sinh hoạt, hoàn thành được nhiệm vụ do tổ chức giao phó.

Mặc dù số lượng Huynh trưởng và Đoàn sinh thọ Thập Thiện và Bồ Tát Giới cũng khá nhiều nhưng số lượng tham dự còn hạn chế, nhưng các giới tử đi rất thường xuyên và điều đặn, hôm nào không đi mỗi người cảm thấy thiếu thiếu điều gì trong đời sống.

Hôm này ngày rằm tháng 6 năm Ất Mùi, vào lúc 20h00 tại chùa Long Vĩnh,  Thượng Tọa Thích Quảng Tánh tuyên giới, thọ Bồ Tát giới là đi trên con đường cao thượng, nuôi lớn lòng đại bi, thương chúng sanh chìm nổi trong sanh tử tạo vô lượng ác nghiệp, thọ vô lượng tội báo mà xả thân cứu độ. Đây là chánh nhân tu học để thành Phật đạo. Phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo là công đức và phước báu to lớn nhất. Lấy đại bi tâm làm chủ, lấy bồ đề tâm dẫn đạo, thực hiện lý tưởng Đại thừa là điểm then chốt của người học Phật cần khắc cốt ghi tâm.

Lễ Bố tát hoàn mãn lúc 20h00 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

 

11663940_848669935201075_498143209_o

11830792_862052067196195_1220056035_n 11800706_862052380529497_1312694861_oLễ bố tá

Share.

Leave A Reply

Manmeds.top
This domain name expired on 2018-04-30 08:58:59
Click here to renew it.