Lễ Khai Mạc Trại Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn 2016

0

Vào lúc 7h ngày 26 tháng 06 năm 2016 tại chùa Hưng quốc, Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn đã tổ chức Lễ khai mạc trại Huấn luyện Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn 2016

Thành phần tham dự gồm chị Phó Ban HD, các anh chị Ủy viên / phụ tá Ủy viên, Thủ quỹ, đại diện các gia đình phật tử trực thuộc và các em trại sinh.

Sau phần niệm phật cầu gia bị và bài ca Sen trắng; đại diện Ban Hướng Dẫn đã đọc quyết định công cử thành phần Ban Quản trại Anoma – Ni Liên 2016 và Ban Quản trại Tuyết Sơn 2016;  các anh chị trong Ban quản trại đã trình diện trước Ban Hướng Dẫn và toàn thể trại sinh.

Chị Phó Ban Hướng Dẫn đã ban huấn từ tới Ban quản trại và toàn thể trại sinh, chị mong anh chị em sức khỏe dồi dào, hai trại huấn luyện sẽ diễn tiến và kết thúc tốt đẹp.

Ban quản trại để thời gian cho các em tự trị và nhanh chóng tiến hành vào khóa học đầu tiên để kịp lịch huấn luyện đã đề ra.

Văn phòng Ban Hướng Dẫn QĐSG.

Sau đây là hình ảnh buổi lễ Khai mạc và buổi học Trại Tuyết Sơn.

 

DSC_5954


DSC_5955

DSC_5960

 

DSC_5978

DSC_5976

DSC_5977

DSC_5980

DSC_5979

DSC_5981

DSC_5985

DSC_5992

DSC_5998


DSC_6007

 

 

Share.

Comments are closed.

Manmeds.top
This domain name expired on 2018-04-30 08:58:59
Click here to renew it.