BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ cấp Tín, cấp Tập

0

Vào lúc 20h30  ngày 29.03.2017 ( nhằm ngày 02.03.năm Đinh Dậu)  tại chùa Từ Hiếu BHD  GĐPT  Quảng Đức Sài Gòn tổ chức lễ thọ cấp Tín, Tập  cho 22  Huynh Trưởng đang sinh tại các GĐPT trực thuộc.

Quang lâm chứng minh Lễ thọ  cấp Tín, Tập: Hòa Thượng Thích Nguyên Lý – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội  GHPGVNTN – Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Trụ Trì chùa Từ Hiếu.

Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng quý anh, chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, cùng qúy anh chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn, Tín, Tập.

Sau phần niêm hương bạch Phật tụng bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm, chào kỳ hiệu Sen Trắng.

Huynh Trưởng cấp Tấn  Diệu Hạnh Phạm Thị Dung  Tổng Thư Ký công đọc quyết định công nhận 10 Huynh trưởng cấp Tín và công nhận 12 Huynh trưởng cấp Tập.

Huynh Trưởng cấp Tín Minh Nhu Lê Sĩ  – Ủy viên Nội vụ  công đọc Bổn phận –  nhiệm vụ – quyền hạn Huynh Trưởng cấp Tín, cấpTập GĐPT Việt Nam

Tất cả Huynh Trưởng tân phong lần lượt đọc lời phát nguyện, Hòa Thượng cố vấn, anh Trưởng ban,  quý anh, chị  trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn trao quyết định và gắn cấp Tín,cấp Tập cho các Huynh Trưởng tân thăng.

Lời chứng nhận của Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn  “…Nơi đại hùng bửu điện chùa Từ Hiếu  trên có Tam Bảo chứng minh, và sự hiện diện chứng nhận của BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn , các anh, chị dũng mãnh đã phát tâm nguyện: Phụng sự đạo pháp và dân tộc, phụng sự mục đích lý tưởng GĐPT Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh do tổ chức giao phó. Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn  GĐPT  Quảng Đức Sài Gòn  tôi Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn, thay mặt cho tổ chức GĐPT Việt Nam long trọng chứng nhận lời phát nguyện của hai mươi hai  (22) Huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập tân thăng ngày hôm nay…”

Hòa Thượng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn “…ngày hôm nay BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn có thêm  hai mươi hai  (22)) Huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập chung vai gánh vác thịnh suy của tổ chức áo Lam, các Huynh Trưởng phải cố gắng tu tập, để làm gương cho các em noi theo, các anh chị phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh, cùng nhau gánh vác của BHD, xây dựng mái nhà  Lam ngày càng bền vững …”

Sau phần hồi hướng cung tiễn Hòa Thượng  hồi liêu, Lễ thọ  cấp Tín, cấp Tập hòan mãn lúc 22h30 cùng ngày.

Vp BHD Quảng Đức Sài Gòn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

50

Share.

Comments are closed.