Trại Hạnh Tâm Chánh – Ngành Nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – 2016

0

Lúc 08g30 sáng ngày 23.10.2016 – kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm 19.9.ÂL, Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đã hiện diện chủ tọa lễ khai mạc Trại Tâm Chánh – Ngày Hạnh Ngành Nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Tham dự lễ khai mạc còn có quý anh chị Ủy Viên, Phụ Tá Ủy Viên, quý Gia Trưởng, quý anh chị Liên Đoàn Trưởng trực thuộc Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn.

Toàn BHD có 80 Nữ Huynh Trưởng và Đoàn Sinh ngành Thanh, Thiếu Nữ đã tham gia trại Hạnh năm nay.

Sau phần lễ Phật, chào kỳ hiệu GĐPT; chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký tuyên đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại Tâm Chánh năm 2016.

Lời khai mạc của chị Trại Trưởng:

“… Mùa Hạnh PL 2560 đã về. Ngành Nữ GĐPT Quảng Đức một lần nữa lại tổ chức họp mặt truyền thống hôm nay dưới hình thức Trại Hạnh Tâm Chánh để tưởng nhớ người chị cả của đại Gia Đính Phật Tử Việt Nam, để nhìn lai chặng đường năm qua và thực hiện những đề án sắp tới … ”

Huấn từ của anh Trưởng Ban:

“…Hằng năm nhân ngày vía Đức Quán Âm Bồ Tát, Ngành Nữ GĐPT khắp nơi trên thế giới thường tổ chức Trại truyền thống kỷ niệm ngày Hạnh,  một sinh hoạt đặc thù của ngành Nữ GĐPT Việt Nam. Nói đến ngành Nữ chúng ta hãy lắng lòng trong một phút để tưởng niệm đến cố Ni Trưởng Thượng Như Hạ Thanh đã trọn một cuộc đời hy sinh cho đạo pháp và dân tộc, tưởng niệm đến người chị cả Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc đã suốt đời tận tụy, hy sinh cho GĐPT VN nói chung ngành Nữ nói riêng, chúng ta cũng lắng lòng tưởng niệm những Huynh Trưởng và Đoàn sinh Đào thị Yến Phi, Đào Thị Tuyết( cựu Đoàn sinh GĐPT Chánh Đạt ), Nguyễn Thị Vân đã tự lấy thân mình làm ngọn đuốc bảo vệ chánh pháp, bảo vệ GĐPT VN. Tất cả những hy sinh đó đã tô thắm cho mái nhà Lam và là chất liệu sống cho chúng ta ngày hôm nay. Chùa Tôn Thạnh  thêm một lần nữa đã tạo điều kiện cho ngành Nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn  tổ chức Trại  Hạnh  tại Tổ Đình, các em có nơi tu học và sinh hoạt, chúng con xin cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Trụ Trì  chùa Tôn Thạnh, đã dành cho chúng con những nhân duyên thù thắng, để thành tựu Phật sự, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn có thêm nhiều cơ duyên hoàn thành sứ mệnh của người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.…”

Lễ khai mạc đã kết thúc viên thành lúc 09g30 cùng ngày.

VP BHD GD9PT Quảng Đức Sài Gòn

1 2 3

Share.

Comments are closed.

Manmeds.top
This domain name expired on 2018-04-30 08:58:59
Click here to renew it.